اینترنت چیست؟

شاید شما در ابتدا فکر کنید که از اینترنت اطلاعات بسیار زیادی دارید، یا حداقل می‌دانید که اینترنت چیست. اما با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته است بسیاری از مردم حتی کمتر از ۲٪ از اینترنت اطلاع دارند و در‌واقع نمی‌دانند که اینترنت چیست.

نوشته شده در 1400/5/2

مصرف گرایی  (مارکس-آی‌تی)

این مقاله حیاتی‌ترین نوشته در کل شبکه اینترنت بوده و با شما در مورد چرایی علت ظلم و ستم، روش‌های شناسایی ماتریکس و روش‌های مقابله با آن سخن می‌گوید.

نوشته شده در 1400/5/2